IJsselzorg Web App

In opdracht van Redcorn heb ik in Laravel een digitaal dossier voor IJsselzorg ontwikkeld. Het dossier heeft als doel rapportages, documentstromen en evaluaties ten aanzien van clientbegeleiding bij te houden. Momenteel werken zo'n 20 medewerkers met het systeem. Mede door de ontwikkeling en inzet van het systeem is IJsselzorg ISO gecertificeerd.

Het in kaart brengen en opstellen van een functioneel ontwerp was onderdeel van de opdracht. UX en UI design is aan de hand van verschillende prototypen tot stand gekomen. De opdracht bestond hierna voor een groot deel uit backend development in Laravel, niet mijn primaire expertise - maar een bijzonder leuk project om aan te werken.

Dashboards

Dashboards

Elke gebruiker heeft een eigen dashboard van waaruit een compleet overzicht van alle te behandelen clienten beschikbaar is.

Client dossiers

Begeleidingsplannen

Voor elke client wordt een begeleidingsplan opgesteld, worden (bezoek) journalen bijgehouden en is direct inzicht in de status van het plan.

Management

Voor het management is er een volledig overzicht van alle toegende uren, worden er taken en alerts opgesteld en is er een continue termijnbewaking.